PROMĚNY HRADU

Malá ukázka toho, co současní majitelé s hradem během 7 let dokázali udělat. Veškeré opravy a úpravy prováděli bez jakýchkoli dotací, půjček. Jejich hnacím motorem je jejich láska k tomuto místu a víra, že byť pomalu, pak však stále toto místo získává na své velkoleposti a hodnotě, které se těšilo za dob své největší slávy. 

Nové aktuální fotky a videa lze shlédnout na FB www.facebook.com/hraddk