PROMĚNY HRADU

Malá ukázka toho, kolik práce oprav a úpravy současní majitelé s hradem udělali. Veškeré opravy a úpravy prováděli bez jakýchkoli dotací, půjček a bez jakýchkoli nároků na veřejné rozpočty. Jejich hnacím motorem byla a je jejich láska k tomuto místu a neúnavná snaha, aby  toto místo stále získávalo na své velkoleposti a hodnotě, které se těšilo za dob své největší slávy. Péči lze vidět na každém kroku. Do dnešní podoby bylo na opravách vloženo již přes 100 mil. Kč . Současní majitelé zajistili, aby se hrad volně nerozkrádal, očistil všechny budouvy a okolí od náletů, odvezli spoustu tun odpadků, opravili 90% střech celého rozsáhlého areálu, částečně již opravili na některých budovách okna, vybudovali nové svody, opravili všechny terasy nad předsutými chodbami, aby do nich nezatékalo, opravili 4 velké sály v bývalé hradní sýpce, v purkrabství, očistili a naimpregnovali původní dřevěné stropy, zakonzervovali vzácné fresky v zelené světnici, vyčistili podzemní chodby, vyčistili a opravili hradní sklepení nad podzemními chodbami, opravily rozpadávající se hradby a ostění, zrekonstruovali elektrifikaci, vybudovali vodovod s přívodem pitné vody, vybudovali vytápění některých z budov hradu, zabezpečili statiku II.hradní brány, opravili I. a III. hradní bránu, zastřešili všechny hospodářské přístřešky atd. Průběžně pečují o ohromné množství zelených ploch kolem celého areálu a vytvářejí místním obyvatelům i návštěvníkům pěkné udržované čisté prostředí pro volný čas.

Nové aktuální fotky a videa lze shlédnout na FB www.facebook.com/hraddk